Εδώ μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο για το κανάλι του έργου στο You Tube empower45plus.
Τα βίντεο αποτελούν μέρος του τελικού παραδοτέου του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου Empowering Long-Term Unemployed (LTU) Older Workers through Coaching and Personal Branding.
Περιέχουν συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες των εκπαιδευτικών εργαστηρίων που οργανώθηκαν από κάθε εταίρο, όπως επίσης και συνεντεύξεις των επαγγελματιών / εκπαιδευτών που συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά εργαστήρια.
Στα βίντεο αυτά μπορείτε να δείτε συζητήσεις από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, διαφάνειες και επεξηγήσεις των στρατηγικών και καλές μαρτυρίες, τα οποία είναι χρήσιμα για πιθανούς συμμετέχοντες που είναι διστακτικοί στο να λάβουν μέρος η δεν είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος, σε εκπαιδευτικά εργαστήρια.
Στόχος μας είναι να μαθευτεί η έρευνά μας και να παρέχουμε σε άλλους Συμβούλους Καριέρας / Εκπαιδευτές Ενηλικών χρήσιμες και πρακτικές ιδέες και ασκήσεις σχετικά με την ενδυνάμωση Μακροχρόνια Ανέργων άνω των 45 ετών.