Ενδυνάμωση δεξιοτήτων Συμβούλων Σταδιοδρομίας & Εκπαιδευτών Ενηλίκων - 

Ενδυνάμωση Μακροχρόνια Ανέργων άνω των 45 ετών

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η ενδυνάμωση των 45+ μακροχρόνιων ανέργων (ΜΑ) μέσω της καθοδήγησης και της ανάπτυξης προσωπικής τους εικόνας αποτελεί ένα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο το οποίο υλοποιείται από το Σεπτέμβριο του 2016 έως τον Ιανουάριο του 2019 και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ο στόχος του έργου είναι να δοθεί στους 45+ ετών η ευκαιρία να γνωρίσουν την επιτυχία μέσω της αυτο-ανάπτυξης, της δημιουργικής σκέψης και της εξερεύνησης ευκαιριών!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ το οποίο απευθύνεται σε συμβούλους καριέρας, επαγγελματίες προσανατολισμού, εκπαιδευτές και διαμορφωτές πολιτικής και χωρίζεται σε τρία μέρη:

ΕΤΑΙΡΟΙ

Το έργο υλοποιείται από μια διακρατική κοινοπραξία από 5 εξειδικευμένους φορείς σε διαφορετικούς τομείς από 4 χώρες της Ε.Ε. (Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα και Ιταλία) που έχουν πληγεί από την μακροχρόνια ανεργία. Η ομάδα έργου έχει εκτενή εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της επαγγελματικής καθοδήγησης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών και της κοινωνικής ένταξης, της τεχνολογικής ανάπτυξης υποστηρικτικών εργαλείων, συνδυάζοντας έρευνα, αγορά και τεχνικές γνώσεις.


Οι εταίροι συμμετέχουν σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις στις έδρες τους σε διάφορες πόλεις (Μάλαγα, Σεφιλντ, Μαδρίτη, Αθήνα, Μπολόνια και Μάλαγα).

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ

Είμαστε ανοικτοί σε συνεργασίες και συνέργειες με ενδιαφερόμενους φορείς από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο!
Επικοινωνήστε μαζί μας για να αναπτύξουμε δίκτυα συνεργασίας.

Συνέργειες μας μέχρι σήμερα:

Mellon
GRAGE
Logo CESUR 300x261

ΝΕΑ

Press Release | February 2019

EU project “Empowering LTU´s Older workers through coaching and personal branding” will support both career advisors and professionals dealing with LTU´s and ultimately LTU´s through individualized
Read More...

6th Project Meeting / 30 January 2019 / Malaga (ES)

Last transnational meeting at Fundación Coremsa headquarters!
Read More...

5th Project Meeting / 22 June 2018 / Bologna (IT)

The 5th transnational project meeting took place in Bologna (IT) on 22 June 2018, hosted by project partner STEPS.
Read More...

Pilotings for CA and LTUs / April - May 2018 / Coremsa, Malaga (ES)

Fundación Coremsa will be implementing during April and May in its location of Tomás Heredia Street, the piloting targeted at Career Advisors and +45 long term employed under the frame of the Erasmus+ 2014-2020 Project “Empowering LTU older workers through Coaching & Personal Branding”.
Read More...

Dissemination session / 23 March 2018 / Coremsa, Malaga (ES)

Fundación Coremsa has celebrated a dissemination session to inform about the Erasmus+ project “Empowering LTU Older Workers through coaching & personal branding”.
Read More...

Dissemination session / 14 March 2018 / Malaga (ES)

Fundación Coremsa has celebrated a dissemination session to inform about the Erasmus+ project “Empowering LTU Older Workers through coaching & personal branding”.
Read More...

4th Project Meeting / 1 February 2018 / Athens (EL)

The 4th transnational project meeting took place in Athens (EL) on 1 February 2018, hosted by project partner Knowl, at the Academy of Entrepreneurship headquarters.
Read More...

3rd Project Meeting / 22 September 2017 / Madrid (ES)

Project partners met in Madrid hosted by Acción Contra el Hambre, to celebrate the 3rd transnational project meeting on 22nd September 2017.
Read More...

2nd Project Meeting / 28-29 April 2017 / Sheffield (UK)

The 2nd transnational project meeting took place in Sheffield (UK), on 28 & 29 April 2017, hosted by project partner Inova, right after the completion of the joint training event in the frame of the project.
Read More...